Jump to content
Sign in to follow this  
VIDAR

Чекухи на штык ножах определение

Recommended Posts


S/27-Erma und Geipel, Erfurt (???)
S/42-Mauserwerk, Oberndorf (???)
S/147-Sauer und Sohn, Suhl (???)
S/155-E&F Horster, Solingen
S/172-Carl Eickhorn, Solingen
S/173-Coppel Gmbh, Solingen
S/174-WKC, Solingen
S/175-Holler, Solingen
S/176-Weyersberg, Solingen
S/177-E. Pack &S., Solingen
S/178-Gebr. Heller, Marienthal bei Schweina
S/184-Jos Corts, Solingen
S/185-Elite Diamantwerke, Chemnitz
S/237-Die Berlin-Lubecker Maschinenfabriken, Lubeck (???)
S/238-Durkopp Werke, Bielefeld
S/239-Richard Herder, Solingen
S/240-F. herder & Soch, Solingen
S/241-Clemen & Jung, Solingen
S/242-Вerg & Со, Solingen
S/243-Mauser-Werke, Borsigwalde (???)
S/244-Mundlos AG, Magdeburg
S/245-Jetter und Scheerer, Tuttlingen
337 Gustloff Werke, Werk Weimar, Weimar
480Carl Walther GmbH
660Steyr-Daimler Puch, Steyr, Austria
945Waffenwerke Bruenn AG, Brno, Czechoslovakia

Буквенные коды обр. 1940 года:

ab- Mundlos AG, Magdeburg Nord

agv-Berg&Co, Solingen-Ohligs

asw-E&F Horster, Solingen

bym-Gennosenschafts Machinenhaus der Büchsenmacher, Fernlach/Karnten, Austria

can- August Wallmeyer, Eisenach (Thuringen)

clc-Richard Abr. Herder, Solingen

cof- Carl Eickhorn Waffenfabrik, Solingen

cqh-Clemen und Jung, Solingen

crs- Paul Weyersberg und Co, Solingen

cul- Ernst Pack und Sohne, Solingen

cvl- Weyersberg, Kirschbaum und Co. (aka WKC)Waffenfabrik GmbH, Solingen-Wald

ddl- Remscheider Hobelmesserfabrik Josua Corts Sohn, Remscheid

dot- Waffenwerk Brunn AG, werk Brunn, Czechoslovakia

ffc- Friedrich Abr. Herder und Sohn, Solingen

fnj- Alexander Coppel GmbH (aka Alcoso), Solingen

fze- F.W. Holler, Solingen

i-Elite Diamantwerk, Siegmar-Schonau bei Chemnitz

jwh- Manufacture Nationale (Staatliche Waffenfabrik) Chatellerault, France

pyy- Berg&Co, Solingen

sgx- E&F Horster, Solingen

agv Berg & Co., Solingen-Ohligs 41-44

asw E&F Horster, Solingen 40-44

bym Genossenshaft Mach, Ferlach-Karnten, Austria 41-44

can Aug. Wallmeyer, Eisenach-Thuringen 1944 scabbards only

clc Richard Abr. Herder, Solingen 41-44

cof Carl Eichorn, Solingen 41-45

cqh Clemen & Jung, Solingen 41-44

crs Paul Weyersberg & Co., Solingen 41-45

cul Ernst Pack & Sohne, Solingen 41-44

cvl WKC Waffenfabrik,Solingen-Wald 41-45

ddl Remsheider Hobelmesser, Remsheid 41-44

ffc Fredr. Abr. Herder Sohne, Solingen 41-44

fnj Alexander Coppel Gmbh, Solingen 41-44

fze F.W. Hoeller, Solingen 41-43

jwh Staatliche Waffenfabrik, Chatellerault, France 41-44

pyy Berg & Co., Solingen, 1944

sgx E&F Horster, Solingen 44-45

Zurück zum Inhaltsverzeichnis


Штампы WaffenAmt:

WaA1 Berlin-Suhler Waffenwerke Suhl 1937 - 39
WaA1 337 Berlin-Suhler Waffenwerke Suhl 1939 - 40
WaA1 bcd Gustloff-Werke Weimar 1941 - 45
WaA4 Otto Sindel Berlin 1934
WaA4 Berlin-Suhler Waf-fenwerke Suhl 1937 - 39
WaA4 Berlin-Suhler Waf-fenwerke Suhl 1938
WaA4 337 Berlin-Suhler Waf-fenwerke Suhl 1939
WaA4 936 Gustloff-Werke Weimar 1940
WaA14 emj Adalbert Fischer Berlin 1940 - 42
WaA14 cmr Hawig Berlin 1941, 43
WaA14 emj Adalbert Fischer Berlin 1942
WaA14 fuq Curt Vogel, Leder-warenwerk Cottbus 1942
WaA14 fuq Curt Vogel, Leder-warenfabik Cottbus 1943
WaA14 dde Robert Larsen Berlin 1941
WaA14 hft Becker & Co. Berlin 1942
WaA14 jsd G.Reinhardt Berlin 1941
WaA18 A. Wunderlich Berlin 1927
WaA18 G. Reinhardt Berlin 1937
WaA18 bcd Gustloff-Werke Weimar
WaA19 WwSu Westfalische Waf-fenfabrik 1940
WaA20 64
WaA20 cnx Appel Berlin-Spandau
WaA22 S/173 Baj. 1934
WaA23 bml Hans Römer Neu-Ulm, Do-nau 1943-44
WaA25 ddl Baj. Josua Cort Remscheid 1943 - 44
WaA26 S/237 Die Berlin-Lьbecker Maschinenfabriken Lьbeck 1936 - 38
WaA26 237 Die Berlin-Lьbecker Maschinenfabriken Lьbeck 1938
WaA26 S/243 Mauser-Werke Borsigwalde 1938
WaA26 243 Mauser-Werke Borsigwalde 1938 - 40
WaA26 ar Mauser-Werke Borsigwalde 1941 - 44
WaA27 dlv Deut. Edelstahlwer-ke Remscheid J.G.Bayer 1941
WaA29 Reinhardt Posseneck 1937 - 40
WaA37 147 Sauer und Sohn Suhl 1939 - 40
WaA37 Baj. Gebr. Heller Marienthal bei Schweina (PL?) 1939 - 40
WaA37 ce Sauer und Sohn Suhl 1941 - 44
WaA37 122 Haenel Suhl 1940
WaA37 fxo Haenel Suhl
WaA41 jhg G. Genschow (=Geco) Berlin 1942, 44
WaA41 gut W. Schürmann Bielefeld
WaA42 Gebr. Klinge Dresden 1936
WaA42 C. Heinichen Dresden 1937
WaA44 Autounion
WaA47 cgn 1941
WaA47 cgu Strolla's Söhne Wien (AT) 1940
WaA47 erg A. Döppert Kitzingen 1940
WaA47 cey K. Budischovsky Wien (AT) 1940 - 41
WaA49 S/147K Sauer und Sohn Suhl 1934
WaA49 S237 Die Berlin-Lübecker Mashinenfabriken Lьbeck 1936
WaA49 Mauser-Werke Borsigwalde
WaA51 Erma Erfurt
WaA56 jhv Metallwaren- Waf-fen- u. M. Budapest (HU) 1941
WaA58 jhv Metallwaren- Waf-fen- u. M. Budapest (HU) 1941 - 42
WaA62 S/172 Baj. 1934
WaA62 S/178 Baj. 1935
WaA62 S/239 Baj. 1935
WaA63 S/42 Mauserwerk Oberndorf 1935 - 38 S/42 P08 Mauserwerk Oberndorf 1937
WaA63 42 Mauserwerk Oberndorf 1938 - 39
WaA63 945 Waffenw. Brünn Brünn (CZ) 1940
WaA63 dot Waffenw. Brünn Brünn (CZ) 1941 - 45
WaA63 VZ24 Baj.Umbau Waffenw. Brünn Brünn (CZ) 1940
WaA63 swp Waffenw. Brünn Brünn (CZ) 1945
WaA63 dot VZ24 Baj.Umbau Waffenw. Brünn Brünn (CZ) 1942 - 43
WaA63
WaA65 bdr R. Ehrhardt Pössneck, Thь-ringen 1942
WaA68 S/155 Baj. E. u. F. Hörster Solingen 1934
WaA76 oub A. Jelinek Gross-Meseritsch (CZ)
WaA76 Ceskб zbrojovka akc. spol. v praze (CZ)
WaA76 C. Zbrojovka Prag (CZ) 1941
WaA76 fnh Böhmische Waffen-fabrik Prag (CZ) 1944 - 45
WaA76 fnh Böhmische Waffen-fabrik Prag (CZ)
WaA77 lyo Kromolowski Radom (PL)
WaA77 S/27 Erma und Geipel Erfurt 1938
WaA77 27 Erma und Geipel Erfurt 1938
WaA77 ndk Arba GmbH Petrikau (PL) 1944
WaA77 660 Steyr-Daimler-Puch Steyr (AT) 1939
WaA77 bnz Steyr-Daimler-Puch Steyr (AT) 1940 - 44
WaA78 S/178 Baj. 1934 - 35
WaA80 dou Waffenw. Brünn Bystrica (SK) 1941 - 45
WaA84 Kongsberg Vеpen-fabrik Drammen (NO) 1943 - 45
WaA84 Kongsberg Vеpen-fabrik Drammen (NO) 1941 - 45
WaA84 Baj. Kongsberg Vеpen-fabrik Drammen (NO) 1942 - 45
WaA86 bdr R Ehrhardt Pцssneck, Thь-ringen 1942 - 44
WaA88 Spreewerke
WaA88 S/177 Baj. F. Herder ? Solingen 1934
WaA91 Otto Sindel Berlin 1934
WaA94 Otto Sindel Berlin
WaA94 L. Seschke 1935
WaA94 Curt Vogel, Leder-warenwerk Cottbus 1938
WaA94 Frost & Jahnel
WaA95 S/184 Baj. WKC Solingen 1936
WaA96 Hommel Werke
WaA98 gyo Hans Dinkelmeyer Nьrnberg 1941
WaA100 G. Genschow Berlin 1939
WaA100 Curt Vogel, Leder-warenwerk Cottbus 1939
WaA100
WaA100 krm C. Pose Berlin
WaA101 cdg Auvaerter und Bu-beck Stuttgart 1934, 36, 38 - 41
WaA101 Ehrhardt und Kirsten Leipzig 1938 - 40
WaA101 Hawig Berlin 1940
WaA101 gfg Carl Hepting Stuttgart 1941 - 42
WaA101 nka J.J.Schlayer Reutlingen (Wьrttbg.) 1943
WaA102 Carl Ackva Bad-Kreutz-nach 1934
WaA103 F. N. Lüttich (BE)
WaA103 bmo Hans Deuter Augsburg
WaA105 joa Carl Heinichen Dresden 1934
WaA106 joa Carl Heinichen Dresden 1941
WaA107 Auwaetrer und Bu-beck Stuttgart 1934
WaA107 Hans Römer Neu-Ulm, Donau 1936
WaA107 Schnellpressenfabrik Heidelberg 1939
WaA108 Carl Heinichen Dresden 1934
WaA108 S/42 Mauserwerk Oberndorf 1935
WaA12 G. Genschow Berlin 1936
WaA114 S/237 Berlin-Lьbecker Ma-schinenfabriken Lьbeck 1936
WaA114 S/147 Sauer und Sohn Suhl 1934 - 35
WaA115 S/147 Sauer und Sohn Suhl 1934
WaA116 S/237 Berlin Lübecker Ma-schinenfabriken Lьbeck 1936
WaA116 S/147 Sauer und Sohn Suhl 1934 - 36
WaA117 Erma
WaA118 S/173 Baj. 1935
WaA118 S/177 Baj. F. Herder ? Solingen 1935
WaA121 Karl Barth Waldbröhl, Rhld. 1939
WaA127 DLU, dlu E. Lüneschloss Solingen 1940 - 41
WaA132 Erma Erfurt
WaA134 bcd Gustloff-Werke Weimar 1943
WaA135 Karl Ackva Bad Kreuznach 1934
WaA135 S/42 Mauserwerk Oberndorf 1935
WaA135 bmo Hans Deuter Augsburg 1939
WaA135 byf Mauserwerk Oberndorf 1941 - 45
WaA135 qnw byf Teile 1945
WaA136 Karl Ackva Bad Kreuznach 1934
WaA136 Hans Deuter Augsburg 1934
WaA136 cdg Auwaerter und Bu-beck Stuttgart 1934
WaA136 bdr R.Ehrhardt Pössneck (Thьr.) 1941
WaA138 cny C. Pose Berlin
WaA138 krm C. Pose Berlin
WaA138 S/239 Baj. 1935
WaA140 ch F. N. Lüttich (BE)
WaA140 F. N. Lüttich (BE)
WaA142 Gebr. Klinge Dresden 1936 - 38
WaA142 Otto Reichel Lengefeld 1936 - 39
WaA142 Karl Böcker Waldbröhl, Rhld. 1939
WaA142 Carl. Heinichen Dresden 1938
WaA142 ffr E. Thielenhaus Wuppertal 1941
WaA145 195? Karl Barth Waldbröhl, Rhld. 1939
WaA145 jln Deutsche Leder-Werkstдtten Pirmasens 1942 - 43
WaA147 cey K. Budischovsky Wien (AT) 1940
WaA150 bla E. G. Leuner Bautzen 1942
WaA154 erg A. Döppert Kitzingen 1942
WaA155 S/245 Baj. J. Sch. 1937
WaA155 Baj. J. Sch. 1939
WaA159 E. G. Leuner Bautzen 1939, 41,42
WaA159 E. G. Leuner Bautzen 1937
WaA159 bla E. G. Leuner Bautzen 1944
WaA159 ros 1944
WaA161 cdg Auwearter und Bu-beck Stuttgart 1940
WaA162 P. Beretta Gardone (IT)
WaA163 dtu G. J. Ensink Ohrdruf, Thüringen 1939, 41
WaA163 joa Carl Heinichen Dresden 1941
WaA170 Alban Zeitz 1939
WaA170 bdq Ehrhardt und Kirsten Leipzig 1941
WaA170 bcb Otto Graf Leipzig 1940 - 42
WaA170 hsu
WaA W pp hol. 1943 - 44
WaA173 jhv Metallwaren- Waf-fen-u. Mf. Budapest (HU) 1941 - 44
WaA179 jkh Carl Busse Mainz
WaA182 grz Krьger Breslau 1944
WaA182 ftc Frost und Jahnel Breslau 1938, 40,41
WaA182 bnz Steyr-Daimler-Puch Steyr (AT) 1944
WaA183 dtu G. J. Entsink Ohrdruf, Thь-ringen 1941
WaA185 Karl Böcker Waldbrцhl, Rhld. 1940
WaA186 Karl Böcker Waldbrцhl, Rhld. 1940
WaA186 R. Ehrhardt Pцssneck, Thь-ringen 1937
WaA189 kls Steyr-Daimler-Puch Warschau (PL)
WaA189 Steyr-Daimler-Puch Warschau (PL)
WaA190 Auwearter und Bu-beck Stuttgart 1939
WaA195 dkk F. Offerman Bensberg 1942 - 44
WaA195 dta A. Waldhausen Köln 1941 - 42
WaA195 dla Karl Barth Waldbröhl, Rhld. 1940 - 44
WaA195 dtu G. J. Ensink Ohrdruf, Thüringen 1941
WaA195 epf (kann auch eqf sein) Brng. Hp Hol. Karl Böcker Waldbröhl, Rhld. 1941 - 42
WaA195 epf Karl Böcker Waldbrцhl, Rhld. 1944
WaA195 ewx F. u. K. Voegels Köln 1942, 44
WaA201 W. Brand Heidelberg 1936
WaA203 kpm Franz Corbau Berlin
WaA204 jvf W. Brand Heidelberg 1936, 38,39,41
WaA204 gmo Rahm & Kampmann Kaiserslautern 1944
WaA204 Hohmann Kaiserslautern
WaA204 avx Sьdmetall AG, Mussbach a.d. Weinstr.
WaA210 cxb Moll Goch, Rhld. 1943
WaA211 S/42 Mauserwerk Oberndorf 1935
WaA211 Mauser-Werke Borsigwalde
WaA214 S/147 Sauer und Sohn Suhl 1935 - 38
WaA214 S/178 Baj. Gebr. Heller Marienthal bei Schweina (PL?) 1937
WaA214 147 Sauer und Sohn Suhl 1938
WaA214 237 Die Berlin-Lübecker Maschinenfabriken Lübeck 1939 - 40
WaA214 duv Die Berlin-Lübecker Maschinenfabriken Lübeck 1940 - 44
WaA214 qve Die Berlin-Lübecker Maschinenfabriken Lübeck 1945
WaA214 Erma Erfurt
WaA216 S/185 Baj. 1936
WaA217 S/243 Mauser -Werke Borsigwalde 1935 - 37
WaA218 bcd Gustloff-Werke Weimar
WaA218 S/185 Baj. Elite Diamantwerke Chemnitz 1937
WaA218 Baj. Elite Diamantwerke Chemnitz 1938 - 39
WaA218 i Baj. Elite Diamantwerke Chemnitz 1941
WaA219 S/242 Baj. 1936 - 37
WaA220 S/178 Baj. 1935
WaA221 e Herman Köhler Altenburg, Thüringen 1942
WaA229 S/238 Baj. 1935
WaA234 F. u. K. Voegels Kцln 1936
WaA234 Karl Böcker Waldbröhl, Rhld. 1936
WaA241 S/42 Mauserwerk Oberndorf 1935
WaA243 ab Mundlos AG Magdeburg 1938, 41, 42
WaA243 ab Baj. Mundlos AG Magdeburg 1941, 42
WaA250 Baj. F. Herder Solingen 1937
WaA251 Star B. Echeverria S.A. Eibar (ES)
WaA251 Unceta y Compania S.A. Guernica (ES)
WaA251 Manufacture D'Armes des Pyren-ees, Hendaye (FR)
WaA251 Manufacture D'Armes des Bayonne Bayonne (FR)
WaA251 S.A.C.(chatellerault) M. (FR) 1941 - 44
WaA251 jwh Baj. S.A.C(hatellerault) M. (FR) 1941 - 44
WaA253 S/174 Baj. 1935 - 37
WaA253 S/176 Baj. 1936
WaA253 S/178 Baj. 1936
WaA253 S/175 Baj. Carl Eickhorn Solingen 1936 - 37
WaA253 S/242 Baj. 1936 - 37
WaA253 S/155 Baj. E. u. F. Hörster Solingen 1937
WaA253 Baj. E. u. F. Hörster Solingen 1937 - 40
WaA253 Baj. F. Herder Solingen 1937, 39, 40
WaA253 S/172 Baj. 1937
WaA253 Baj. Ernst Pack u. Söhne 1937, 39, 40
WaA253 Baj. Berg & Co. Solingen 1937 - 39
WaA253 Baj. Carl Eickhorn Solingen 1937 - 40
WaA253 Baj.. Clemen & Jung Solingen 1938 - 39
WaA253 Baj. Rich. Herder Solingen 1938
WaA253 Baj. F. W. Höller Solingen 1938, 40
WaA253 Baj. A. Coppel Solingen 1937, 39, 40
WaA253 Baj. WKC Solingen 1937, 38, 40
WaA253 Baj.. Josua Cort Remscheid 1937 - 39
WaA253 ddl Baj. Josua Cort Remscheid 1940
WaA253 Baj. P. Weyersberg Solingen 1938 - 40
WaA253 Baj. Mundlos AG Magdeburg 1940
WaA270 cxb Goch, Rhld.
WaA272 dtv C. O. Gehrckens Pinneberg 1941
WaA279 dtv C. O. Gehrckens Pinneberg 1940 - 42, 44
WaA279 dlu, DLU P08 hol. E. Lüneschloss Solingen 1943
WaA279 dtu G. J. Entsink Ohrdruf, Thüringen 1941
WaA280 S/27 Erma und Geipel Erfurt 1935 - 37
WaA280 27 Erma Erfurt 1938 - 40
WaA280 ax Erma Erfurt 1940 - 41
WaA280 S/243 Mauser-Werke Borsigwalde 1938
WaA280 243 Mauser Borsigwalde 1938
WaA280 cww Carl Weiss Braunschweig 1942
WaA280 ce Sauer und Sohn Suhl 1942 - 44
WaA286 jhg G. Genschow Berlin 1938, 40 - 42
WaA286 Carl Ackva Bad-Kreuznach 1939 - 40
WaA286 Carl Busse Mainz 1939
WaA300 F. u. K. Voegels Köln 1937
WaA300 eue Otto Reichel Lengefeld 1939 - 41
WaA303 1942
WaA313 ab Baj. Mundlos AG Magdeburg 1942, 44
WaA313 ab Mundlos AG Magdeburg 1943 - 44
WaA323 A. Fischer Guttstadt 1938 - 39
WaA330 Ruffel und Borns Hannover 1936
WaA330 A. Waldhausen 1937
WaA330 Carl Weiss Braunschweig 1937 - 38
WaA337 G. Genschow Berlin 1936
WaA337 F. u. K. Voegels Köln 1936
WaA353 ac C. Walther Zella-Mehlis 1941
WaA357 Baj. F. Herder Solingen 1937
WaA359 S/147 Sauer und Sohn Suhl 1935 - 38
WaA359 147 Sauer und Sohn Suhl 1938 - 40
WaA359 ce Sauer und Sohn Suhl 1941 - 44
WaA359 C. Walther Zella-Mehlis 1939, 40
WaA359 ac C. Walther Zella-Mehlis 1941 - 45
WaA359 Erma Erfurt
WaA367 F. u. K. Voegels Köln 1939
WaA387 ewx F. u. K. Voegels Köln 1936, 38, 39
WaA387 Karl Barth 1937
WaA387 eqf Karl Böcker Waldbröhl, Rhld. 1936
WaA387 G. Genschow Berlin 1936 - 37
WaA392 arr, rco Braunschweigische Blechwarenfabrik Braunschweig 1943 - 45
WaA392 cww Carl Weiss Braunschweig
WaA400 Schultz Augsburg 1939
WaA403 (CZ)
WaA416 hjg Kimnack & Brunn Kaiserslautern 1939
WaA416 jln Deutsche Leder-werkstätten Pirmasens 1940 - 41
WaA439? S/244 Baj. Mundlos AG Magdeburg
WaA445 fsx A. Scholle Zeitz 1940 - 42
WaA445 A. Scholle Zetz 1940
WaA455 Hans Römer Neu-Ulm, Do-nau 1937
WaA455 Henseler und Co, Neu Ulm 1939
WaA468 Schultz Augsburg 1939
WaA497 bpr J. Grossfuss Döbeln, Sa
WaA497 brg H. W. Schmidt Döbeln, Sa
WaA513 gaq Otto Stephan Mьhlhausen, Thьr. 1944
WaA519 crs Baj. P. Weyersberg Solingen 1942 - 45
WaA519 agv Baj. Berg & Co. Solingen 1942 - 44
WaA519 asw Baj. F. u. K. Hörster Solingen 1942 - 44
WaA519 cof Baj. Carl Eickhorn Solingen 1942 - 44
WaA519 ddl Baj. Josua Cort Remscheid 1942 - 43
WaA519 ffc Baj. F. Herder Solingen 1942 - 44
WaA519 fnj Baj. A. Coppel Solingen 1942 - 44
WaA519 cqf Baj. Clemen & Jung Solingen 1943
WaA519 fze Baj. F. W. Höller Solingen 1943 - 44
WaA519 cul Baj. E. Pack Solingen 1943 - 44
WaA519 cvl Baj. WKC Solingen 1942 - 44
WaA519 clc Baj. Rich. Herder Solingen 1944
WaA519 pyy Baj. 1944
WaA519 sgx Baj. F. u. K. Hörster Solingen 1944 - 45
WaA537 ddl Baj. Josua Cort Remscheid 1943 - 44
WaA547 Baj. Dürkopp-Werke 1938 - 39
WaA607 Waffenw. Brünn Bystrica (SK) 1940
WaA607 dou Waffenw. Brünn Bystrica (SK) 1941
WaA607 Waffenw. Brünn Bystrica (SK) 1940
WaA607 VZ24 Umbau der Baj. Waffenw. Brьnn Bystrica (SK) 1940
WaA613 F.N. Lьttich (BE)
WaA623 660 Steyr-Daimler-Puch Steyer (AT) 1939 - 40
WaA623 bnz Steyr-Daimler-Puch Steyer (A) 1940 - 45
WaA623 Radom (PL)
WaA628
WaA640 bmd Max Müller Nürnberg 1941 - 42
WaA640 H. D. 1942
WaA640 erg A. Döppert Kitzingen 1941 - 42
WaA641 dlu E. Lüneschloss Solingen 1941
WaA648 bmd Max Müller Nürnberg 1942
WaA 649 640? A. Döppert Kitzingen 1941
WaA655 42 Mauserwerk Oberndorf 1938 - 41
WaA655 S. A. C.(chatellerault ) M. (FR) 1940
WaA655 Sauer und Sohn Suhl 1940
WaA655 Baj. J.Sch. 1940
WaA668 gjh R. Conte Offenbach a. M. 1940 - 42, 44
WaA668 hlv Maury & Co. Offenbach a. M. 1943
WaA668 jhz Jean Weipert Offenbach a. M. 1941
WaA668 gfg Carl Hepting Stuttgart 1942
WaA668 R. Reinhardt Posseneck 1941
WaA706 F. Grosse Dresden 1939
WaA706 gxy Gebr. Klinge Dresden 1941, 44
WaA706 joa Carl Heinichen Dresden 1941, 43
WaA706 cea H. Thiele Dresden 1942
WaA706 jvd Erste Nordböhmische Metall.w.f. Sudetenland 1942 - 45
WaA707 joa Carl Heinichen Dresden 1934
WaA708 706? gxy Gebr. Klinge Dresden 1939, 44
WaA721 EZGJ 1943 - 44
WaA721 Karl Barth Waldbröhl, Rhld. 1939
WaA721 Fr. Offerman Bensberg 1940
WaA723 cxb Moll Goch, Rhld. 1941
WaA727 cxb Moll Goch, Rhld. 1940 - 41
WaA727 Karl Barth Waldbröhl, Rhld. 1939
WaA727 eqf Karl Böcker Waldbröhl, Rhld. 1937, 39, 40
WaA727 dkk F. Offerman Bensberg 1939 - 40
WaA727 dlu, DLU E. Lüneschloss Solingen 1940 - 41
WaA727 jhg G. Genschow Berlin
WaA730 cww Carl Weiss Braunschweig 1939
WaA742 S/27 Erma und Geipel Erfurt 1935
WaA749 337 Berlin-Suhler Waf-fenwerke 1940
WaA749 bcd Gustloff-Werke Weimar 1941 - 44
WaA750 eqr G. Passier Hannover 1939, 41 - 42
WaA750 cww Carl Weiss Braunschweig 1937, 39 - 42
WaA750 J Braunschweig 1939
WaA757 bym Baj. Maschinenhaus der Büchsenmacher Ferlach, Kдrn-ten (AT) 1941
WaA777 S/155 Baj. E. u. F. Hцrster Solingen 1935
WaA788 gxy Gebr. Klinge Dresden 1939
WaA788 Hengeler und Co. Berlin 1939
WaA788 bml Hans Römer Neu-Ulm, Do-nau 1940, 41, 43, 44
WaA815 1942
WaA820
WaA920? cey K. Budischovsky Wien (AT) 1942
WaA866? gaq Otto Stephan Mühlhausen, Thьr. 1944
WaA868 jhz Jean Weipert Offenbach a. M. 1942
WaA869 gut W. Schürmann Bielefeld 1941 - 42
WaA869 fkx G. Sudbrack Bielefeld 1943
WaA869 gca Mylau GmbH Mylau 1941
WaA883 Baj. F. W. Höller Solingen 1940
WaA883 cqh Baj. Clemen & Jung Solingen 1940 - 41
WaA883 crs Baj. P. Weyersberg Solingen 1940 - 41
WaA883 cul Baj. E. Pack Solingen 1940 - 41
WaA883 cvl Baj. WKC Solingen 1941
WaA883 ddl Baj. Josua Cort Remscheid 1940 - 42
WaA883 fnj Baj. A. Coppel Solingen 1941
WaA883 fze Baj. F. W. Hцller Solingen 1941
WaA883 asw Baj. E. u. F. Hцrster Solingen 1940 - 42
WaA883 cof Baj. Carl Eickhorn Solingen 1940 - 42
WaA883 clc Baj. Rich. Herder Solingen 1940 . 41
WaA883 Baj. F. Herder Solingen 1940
WaA886 Baj. WKC Solingen 1939
WaA918 bml Hans Rцmer Neu-Ulm, Do-nau 1941 - 42
WaA920 cgn J. Poeschl Rohrbach 1943 - 44
WaA920 cey K. Budischovsky Wien (AT) 1942
WaA920 jor A. Muzik Wien (AT)
WaA927 jkh Carl Busse Mainz 1942
WaA927 bdt Salewa München 1943
WaA930 gcx K. Brettschneider Schцnberg 1941 - 42
WaA938 Akah 1942 - 44
WaA938 bym Baj. Maschinenhaus der Büchsenmacher Fer-lach/Kärnten (AT) 1943 - 44
WaA965 clg E. Melzig Liegnitz 1941


A44 cos Merz Werke Frankfurt a. M. 1940 - 42
A44 1944 - 45
A68 adb Markneukirchner Metallbearbeitungs GmbH Markneukir-chen, Sachsen
A80 dou Waffenw. Brünn Bystrica (SK) 1942, 44, 45
A80 VZ24 Umbau der Baj. Waffenw. Brünn Bystrica (SK) 1941
A98 acw
rqs Gold u. Silberschei-deanstalt, Oberstein, Jdar-Oberstein
B17 gex K. Brettschnider Mähr-Schönenberg 1942
B43 aye Olympia Büromaschinenwerke Erfurt 1943 - 45

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×